مراحل عقد قرارداد دکوراسیون داخلی

مرحله اول : بازدید از محل اجرای طرح است که در این جلسه کارفرما ( مالک ) تمامی انتظارات و دیدگاه های خود را بیان می کند. مجری اندازه گیری از محل را به دقت انجام می دهد. و تمامی اطلاعات و دانش خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد تا کارفرما بتواند در باره نحوه اجرا و جنس مواد مصرفی آگاهانه تصمیم گیری کند.

مرحله دوم : مجری با توجه به نظرات کارفرما قیمت پیشنهادی خود را برای کارفرما ارسال می نماید.

مرحله سوم : در صورت تمایل کارفرما، مجری طرح سه بعدی انجام طرح به همراه قیمت دقیق پیشنهادی را برای کارفرما ارسال می کند. ( بسته به نظر مجری و کرفرما انجام طراحی سه بعدی می تواند رایگان باشد)

مرحله چهارم : در صورت تایید طرح و قیمت توسط کارفرما جلسه ای برای انعقاد قرار داد برگزار می گردد که ضمن عقد قرار داد مبلغ پیش پرداخت توسط کارفرما پرداخت می شود. ( قرارداد شمال تعیین جنس تمامی مواد مصرفی، رنگ اجزا، قیمت و تمامی نکات مهم دیگر است)

مرحله پنجم : پس از تهیه مواد و ساخت سفارشات در هنگام شروع به نصب سفارش، قسط دوم دریافت می گردد.

مرحله ششم و نهایی: پس از انجام نصب و تکمیل پروژه، مجری مطابق با مفاد قرارداد و طرح تصویب شده اقدام به تحویل دهی می نماید و در این مرحله کارفرما اقدام به تسویه حساب نهایی می کند.

*** در صورت توافق، مجری و کرفرما بر حسب صلاح دید می توانند از روند دیگری برای مراحل انجام پروژه استفاده کنند****

این نکات جنبه راهنمایی دارد و به صورت عرف بین کارفرما و پیمانکار رایج است.