راهنمای استفاده از نرم افزار محاسبه قیمت کابینت

معرفی بخش های مختلف کابینت آشپزخانه:
کابینت زمینی: کابین هایی هستند که بر روی زمین قرار گرفته و با احتساب صفحه رویی و پایه ارتفاع حدود 90 سانتی متری دارا هستند. عمق استاندارد این کابین ها 55 سانتی متر است.
( در محاسبه متراژ کابینت زمینی کاور یخچال، ماشین لباس شویی و ظرف شویی و همچنین اوپن ( کانتر یا جزیره) محاسبه نمی شوند)
کابینت هوایی : کابین هایی با ارتفاع 70 یا 90 سانتی متر و عمق 32 سانتی متر. این باکس ها با فاصله 60 سانتی متر بالای باکس های زمینی نصب می شوند.

مراحل عقد قرارداد دکوراسیون داخلی

مرحله اول : بازدید از محل اجرای طرح است که در این جلسه کارفرما ( مالک ) تمامی انتظارات و دیدگاه های خود را بیان می کند. مجری اندازه گیری از محل را به دقت انجام می دهد. و تمامی اطلاعات و دانش خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد تا کارفرما بتواند در باره نحوه اجرا و جنس مواد مصرفی آگاهانه تصمیم گیری کند.

مرحله دوم : مجری با توجه به نظرات کارفرما قیمت پیشنهادی خود را برای کارفرما ارسال می نماید.